Ben jij klaar voor de ‘nieuwe klant’? Are you ready for the ‘new’ client ? (English below)

Wie is dat nu, die ‘nieuwe klant’? En hoe kun je er klaar voor zijn, als je niet precies weet wie dat is.

In onze branche is het een gebruik van oudsher dat leden een lidmaatschap per maand betalen. Vaak een contract voor een langere periode. Wat prettig is, als ondernemer.

Wanneer een sporter voor een langere periode is verbonden weet je wat dat betekent voor jouw cashflow en je hebt een goede periode om samen met de klant een mooi resultaat te boeken.

Vrijheid is blijheid

Toen ik 6 jaar geleden, met mijn andere bedrijf Fabulous Training, mijn studio opende om Small Group trainingen te geven, nam ik mensen per drie weken aan. Het concept, Fitcamp, was gebaseerd op dat ik in drie weken tijd hen een ‘lifestyle-change’ kon laten ervaren. Zij zouden lang genoeg bij mij zijn om echt een verschil te merken qua energie en motivatie.

Drie weken dus. Langer konden ze zich niet aanmelden. Dat gaf voor veel mensen de doorslag om bij mij te gaan trainen; ze overzagen die drie weken goed en het feit dat ze nergens aan vast zaten, gaf hen vertrouwen.

Voor mij was het in het het begin niet altijd ideaal: ik begon iedere drie weken opnieuw met mijn acquisitie. Toch heb ik het, in de basis, niet veranderd.

Veel van mijn klanten bleven gewoon na die drie weken. Iedere keer weer. Om de betaling wat te vereenvoudigen zijn zij per maand gaan betalen. Later per kwartaal en sommigen nu zelfs per jaar.

Maar nog steeds betaalt men alleen wat zij ook echt willen gebruiken; pay per use.

Ik ben ervan overtuigd dat mijn grote succes met Fitcamp voor een groot deel te danken is aan het feit dat ik de mensen vrij liet. Dat zij geen contract sloten met mij. Dat zij niet gebonden waren aan een contract. Dat zij niet alleen konden stoppen wanneer zij wilden, maar dat zij alleen betaalden voor wat zij willen gebruiken. Mijn klant had alle controle. En doordat ik hen daar de ruimte gaf, toonden zij zich loyaler dan ik me voor mogelijk had kunnen houden.

Hoe vrijer ik ze liet, hoe langer ze bij mij bleven.

Contract-moe

Dit is de ‘nieuwe klant’: de klant die vrij gelaten wil worden. Die niet gebonden wil zijn. De klant die graag betaalt voor wat zij gebruikt. Dat mag iets meer zijn. Als het maar helder en doorzichtig is. Logisch ook. 

Veel mensen zijn ‘contract-moe’. We moeten al zoveel. Alles wordt maar afgeschreven van je rekening, de maanden lijken steeds sneller voorbij te gaan en daar is al weer dat afschrift.

Het is te druk om alles bij te houden, op tijd op te zeggen en op te letten dat er geen ‘slapende’ contracten ontstaan.

Men wil het heft graag in eigen handen hebben. Ook als het gaat om trainingen. Zelf bepalen wanneer ze gaan trainen, waar ze gaan trainen en alleen daar voor betalen. Beetje vluchtig misschien. 

Maar omdat deze nieuwe klant haar vrijheid zo hoog in het vaandel heet staan, zal ze het waarderen in de vorm van loyaliteit als ze die vrijheid krijgt. Ze zal steeds opnieuw bewust kiezen voor diegene die haar die vrijheid biedt.

En uiteindelijk is dat de klant die je wenst: die tevreden is en steeds weer voor jou kiest.

 

English

Are you ready for the ‘new’ client?

Who is that; this new client? How can you be ready for him if you dont know who it is?

In the fitness industry it is very common  that members pay for a membership per month. Mostly it is a contract for a longer period. Which is very pleasant, as gymowner.

When the member is contracted for a longer period, you know what will happen to your cashflow and you will have a good period of time to get a nice result with this client.

Freedom is Happiness

When I started with my other business, Fabulous Training, my studio to give Small Group Training, 6 years ago, people could only start for a period of 3 weeks. The concept, Fitcamp, was based on the fact that I would be able to let them experience a change in their lifestyle in these three weeks. They would feel more energy and motivation.

So three weeks only. It was not possible to make a commitment for a longer period. This fact gave them confidence; they were able to oversee this period and not being stuck to any contract made them trustworthy enough to start.

For me, it wasnt always easy. Every three weeks I had to start all over again with acquisition. Still, I never changed this basis.

Most of my clients however stayed after those three weeks. Every time again. To ease payment a bit, they started to pay per month. Then per quarter and some of them even per year now.

But still the idea is the same: they only pay what they will use: pay per use.

I am convinced that my huge succes with Fitcamp is mainly a result of me letting my clients free. Them not being contracted by me. Not being stuck to a membership. That they could not only quit whenever they wanted, but also only paid for what they were using. My client was in control. And because I gave them this freedom, they got more loyal than I could imagine.

The more space I gave them, the more loyal they became.

This is the ‘new client’: the one who wants to be free. Who doesn’t want to be contracted. The client who would like to pay for what they use only. That’s okay if it is a bit more expensive. As long as it is clear and fair. Makes sense as well.

Tired of contracts

Many people are ‘tired of contracts’. We have so many to do already. Many amounts are charged, it seems all months go by faster and faster and again there is the copy.

It is busy; too busy to keep control of all contracts and make sure there are no ‘sleeping’ contracts.

They want to be in control again. Also when it is about training. Decide for themselves when they are going to train, where they will train and only pay for what they use. Seems a bit quick and fast maybe. But as this client is so fond of freedom, he will appreciate you with loyalty when you give him this freedom. This client will choose for you over and over again.

And in the end, this is the client you are looking for: the one who is happy with you and chooses you every time again.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *